Search:

Book Categories

Featured Titles

Latest Releases

Forthcoming Titles

Books


Indlel’ Ebhek’ Enkundleni: The Autobiography of a Xhosa Writer (Uhlelo lwesibini)
Your Wishlist:

Author:
Editor:
  • No contributors in this role
Translator:
  • No contributors in this role

Price: R 235
Publication Date: 2022-06-14
Binding: Softcover
ISBN: 978 1 86914 466 1
Ebook ISBN: 978 1 86914 467 8
Width: 145
Height: 220
Pages: 232


[Add to Wishlist]

Reviews:
There are currently no reviews for this item.

Description:
View 595 
Obekekileyo uAtshdikin Profesa Peter Tshobisa Mtuze odla umhlalaphantsi yimbongi, umfundisi nesifundiswa esaziwayo. Wakha wasebenza njengetoliki kwiinkundla zoMzantsi Afrika omdala, umsasazi, umthengisi-ncwadi kumzi oshicilela iincwadi, umsebenzi kurhulumente wephandle, umhlohli eUNISA, UMhleli oyiNtloko weSichazi-magama saseFort Hare, phambi kokuba angene kwiYunivesithi iRhodes njengeProfesa neNtloko yeSebe leeLwimi zesiNtu, ngaphandle koko waba liSekela Mlawuli-Khampasi neSekela Rejistra. [More]


 
Distribution Rights:
View 2500 
South Africa
View 2501 
Rest of the World

How to Buy:

America - IPG Europe - Eurospan


Feed
Web Site Design and Programming