Search:

Book Categories

Latest Releases

Forthcoming Titles

View 555 

Our Words, Our Worlds: Writing on Black South African Women Poets, 2000–2018

R 315
View

View 554 

The Rise of the African Novel: Politics of Language, Identity and Ownership

R 315
View

Books


uNodumehlezi KaMenzi
Your Wishlist:

Author:
Editor:
  • No contributors in this role
Translator:
  • No contributors in this role

Price: R 310
Publication Date: 2017-05-15
Binding: Softcover
ISBN: 978 1 86914 317 6
Width: 150
Height: 220
Pages: 408


[Add to Wishlist]

Reviews:
There are currently no reviews for this item.

Description:
View 514 

UMAZISI KUNENE yindwele kasonkondlo, obunyoningcwe bakhe kunqakiswana ngabo umhlaba wonke, ungumeluki futhi wemisebenzikazi efana nendeyindekugqama njengale: Emperor The Great – uNodumehlezi KaMenzi ne-Anthem of The Decades – Inhlokomo Yeminyaka. Sikhuluma lapha ngomlobi wezinkondlo ezibalwa uze ukhathale, izindaba ezimfishane, imilolozelo, izaga eziliqoqo elifike ezinkulungwnanei eziyishumi.

[More]


 
Distribution Rights:
View 2346 
South Africa
View 2347 
Rest of the World

How to Buy:

America - IPG Europe - Eurospan


Feed
Web Site Design and Programming